Kraken/Ontruimen anno 2010

1 oktober 2010. Krakers werden tot misdadigers verklaard. Amsterdam heeft een uniek beleid ten aanzien van de rest van Nederland. Met WOB-verzoek hebben wij de volgende stukken boven tafel gekregen.

Beslissing en verstrekte documenten

Op 6 oktober 2011 maakte het Openbaar Ministerie van Amsterdam haar beslissing bekend. Het Openbaar Ministerie maakte het volgende document openbaar

2011-10-19-OM-ontruiming_asd Volledig rapport

Op 9 mei 2011 maakte het korps Politie Amsterdam-Amstelland haar beslissing bekend. Het korps maakte de volgende documenten openbaar:

 

De documenten die niet werden openbaar werden gemaakt:

  • memorandum mogelijke scenario’s m.b.t. krakers
  • doorlopend journaal
  • documenten t.b.v. de driehoek
  • notitie van de korpsbeheerder Van der Laan aan de gemeenteraad
  • notulen betreffende intern beraad over de nieuwe kraakwet en de te volgen beleidslijn
  • draaiboek taktische informatie
  • detachementaanvraag
  • interne e-mailwisselingen

 

Dank gaat uit naar Rejo Zenger voor het anonimiseren van het WOB verzoek en het overzichtelijk te maken.