A’dam Oost: Toezicht,Handhaving en Vervolging

Straatcoaches poseren voor een groepsfoto

 

Soms is het fijn en boeiend om een vergrootglas op een stadsdeel te leggen. Wij hebben Stadsdeel Oost te Amsterdam genomen, omdat zij een pilot hebben met straat-coaches en gezinsbemiddelaars. dit kan  gezien worden als een optelsom boven op het cameratoezicht, de stop&searches van auto’s en het preventief fouilleren. Dit, allemaal in het achterhoofd om de gehele buurt te herstructureren en dat elke jongeren een potentieel herrieschopper is. Amsterdam Oost, het stadsdeel waarbij het  paradigma ‘onschuldig,tenzij’ naar ‘potentieel dader’ is verschoven.

We zouden kunnen stellen dat Amsterdam Oost een totaalpakket aanbiedt om de lastige bewoners en haar jongere weg te werken door zogenaamde herstructurering,toezicht,handhaving en vervolging. Dit, zodat een buurt dermate op de schop gaat dat de huidige bewoners niet meer financieel instaat zijn om terug in te verhuizen na de herstructurering. Dit resulteert in een buurt waar onevenredig veel mensen wonen met een groot inkomen. Een mooi vakterm hiervoor is Gentrificatie. Hierover is een zeer mooi en goed onderbouwd rapport geschreven met als focus de Indische Buurt van Amsterdam Oost  door Ayelt de Wit en Adam Flinttoff: “In de lift; Een kritisch perspectief op de gentrificatie van de Amsterdamse Indische buurt”

 

1. De eerste brief van Stadsdeel Oost

2. Handhavings- en uitvoeringsprogramma 2011-2014

3. Evaluatie project cameratoezicht en voorstel verlening 2011 en 2012

4. Voordracht: Evaluatie project cameratoezicht en voorstel verlening 2011 en 2012

5. Memo: Evaluatie project cameratoezicht en voorstel verlening 2011 en 2012

6. Evaluatie Cameratoezicht Indische Buurt 2010

7. KLPD: Evaluatie cameratoezicht september 2010

8. KLPD: Cameratoezicht

9. Jaarplan 2011 Indische buurt

10. Onderzoek Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SOAOA)

11. Opschalings protocol jeugdoverlast

12. Integraal veiligheids kader orde&veiligheid Amsterdam Oost

13 Stichting Aanpak Overlast Amsterdam Plan van aanpak 2011

Druk met handhaving in de Javastraat

*Update  januari 2013*
Het cameratoezicht blijkt nauwelijks effectief te zijn: “Amsterdam liet afgelopen jaar al zijn cameraprojecten doorlichten. Toen bleek dat het toezicht geen ‘eenduidig effect’ heeft en dat ‘plegers van criminaliteit en overlast zich over het algemeen weinig aantrekken van camera’s’. Ook het veiligheidsgevoel nam niet toe door de camera’s.”

* Update januari 2011*

Misschien is het opgevallen dat bij de eerste aanvraag de rapportages van de straatcoaches geweigerd zijn. Dit, omdat het de persoonlijke sfeer van de straatcoaches zou aantasten. Het stadsdeel Amsterdam Oost beriep zich op artikel 10, tweede lid onder e van de WOB.
Hierin zagen wij de mogelijkheid om verder te WO’ben, door te vragen om de rapportages te anonimiseren.

2011-11-21 SAOA-anonimiem-aanvraag

Het duurde ongeveer drie maanden voordat wij de volgende producties in ontvangst mochten nemen:

1. 2012-01-12  Amsterdam Oost Inleidende-brief

2. Rapportages Straatcoaches 2011-01 – 2011-03

3. Rapportages straatcoaches 2011-04 – 2011-08

Zijn wij klaar met Amsterdam Oost over toezicht,handhaving en vervolging? Nee, er is meer opkomst!

Welkom op metrostation Wibautstraat. Even de zakken legen aub.