Inzet straatcoaches Amsterdam Noord met het accent op de Top 600 Aanpak

luchtfotoamsterdamnoord2Voor als nog alleen binnengekomen stukken:

2013-03-15-Gemeente_Amsterdam_-_Evaluatie_straatcoaches
Planvanaanpak SAOA_2011

Plan van aanpak SAOA 2012