Tips&Truuks

Met het WOB’ben moet je veel geduld hebben. Soms kan je het vergelijken met een kat- en muisspel. je wint wat en je verliest wat. Daarnaast is doorzettingsvermogen een vereisten om een mooi WOB resultaat te krijgen. Dat wilt zeggen dat je vaak niet klaar bent met de eerste brief. De resultaten bieden vaak weer genoeg ruimte om verder te WOB’ben. Dit kan betekenen dat je soms maanden bezig bent met een onderwerp. Doorzettingsvermogen en geduld zijn de sleutelwoorden van een doortastende WOB’er.

 

  • Gemeentes zijn niet altijd netjes met de GBA(Gemeentelijke basis administratie) gegevens van de Wob-verzoeker. De gemeente Utrecht speelt GBA door aan journalisten. Andere gemeentes publiceren het adres op bijvoorbeeld hun website.  Als je hier bezwaar tegen hebt, voeg dan de volgende alinea toe:

‘”NB. Mocht het in uw gemeente de gewoonte zijn, antwoorden op WOB-verzoeken zoals deze (ook) op de gemeentelijke site(s) te publiceren, verzoek ik u bij deze vriendelijk maar met klem, mijn NAW-gegevens in dat geval eerst weg te halen. Bij voorbaat dank voor uw moeite.”

  • Het aanvragen van stukken waarbij namen en adressen van privé personen in staan, kan problemen opleveren. Vaak zal de instelling  in bezwaar gaan en zich beroepen op: ‘Deze rapportages bevatten echter persoonsgegevens, waardoor wij op grond van artikel 10, tweede lid onder e van de WOB (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) deze rapportages niet kunnen overleggen.

Ga hierin op bezwaar met de volgende alinea:

‘In de brief gaf u aan de rapportages van de ** niet overlegt konden worden op basis van artikel 10, tweede lid, onder e van de WOB. Ik wil u verzoeken om deze rapportages als nog te overhandigen, maar dan geheel geanonimiseerd, dit zodat artikel 10,tweede lid, onder e van de WOB geëerbiedigd blijft.’